עברית

Netboom.co.il - Terms and Conditions - תנאי שימוש


אנא קראו בעיון רב את התנאים הבאים המהווים תנאי שימוש מחייבים באתר.
התנאים רשומים בשפה האנגלית מכיוון שהאתר נבנה קודם בשפה זו. מטעמי נוחות, ומכיוון שהאתר נמצא בשלבי פיתוח, התנאים אינם מתורגמים כרגע לעברית.
במידה ואינכם דוברים אנגלית ו/או אינם מסוגלים להבין את הנאמר בכתוב אנא הפסיקו את השימוש באתר.


Last updated: July 19, 2022

Please read these Terms and Conditions ("Terms", "Terms and Conditions") carefully before using the https://www.netboom.co.il website (the "Service", “Site”) operated by Netboom and its owners ("us", "we", or "our").

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service. This Terms & Conditions agreement is licensed by TermsFeed to Netboom. Some changes were made by us.

Accounts

When you create an account with us, you must provide us information that is accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your account on our Service.

You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Service and for any activities or actions under your password, whether your password is with our Service or a third-party service.

You agree not to disclose your password to any third party. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain media services such as games, videos, music, text, comments, files and any other media we have in our Site that were not developed by us (“Media”) and/or links to third-party web sites and/or services that are not owned or controlled by Netboom.

Netboom has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third-party web sites or services. You further acknowledge and agree that Netboom shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

User Submission

Our Service permits the submission of Media and any other material submitted by you and any other users ("User Submissions”) and hosting, publishing and/or sharing of such User Submissions. You understand that Netboom has no control over, and assumes no responsibility for, the content, or practices of any Media submitted as a User Submissions. You further acknowledge and agree that Netboom shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance a User Submissions in our site or outside it.

By doing a User Submission you agree that you are responsible for the Media submitted and for the consequences of posting or publishing them and you affirm and/or warrant that (1) you own or have the rights to use and republish the Media; and (2) you are able to prove these rights if requested. By doing a User Submission you grant us the full right to use, republish, reproduce any Media you submit to our Service. You also grant each user of the Site right to access the Media you submitted. The license given by you will be terminated once you delete or remove the User Submission.

Termination

We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

We may terminate or suspend your account immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

Upon termination, your right to use the Service will immediately cease. If you wish to terminate your account, you may simply discontinue using the Service.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Israel, without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time without prior notice. If a revision is material we will try to provide at least 7 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us at support@netboom.co.il .

Netboom


Soon